Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

carcinoomdosis vastgesteld. Hiervoor vonden ze 10% meer dan de huiderytheemdosis, dus het uteruscarcinoom 10 % minder gevoelig dan de huid. Om nu zonder de huid te beschadigen een dosis in de diepte te krijgen, welke groot genoeg is om het carcinoomweefsel te vernietigen moet dus op verschillende velden bestraald worden en wel zoo dat de stralenbundel steeds op den tumor gericht wordt. Bij de carcinoombestraling ging men dus evenals bij de fibromyoombestraling de kruisvuurmethode toepassen. Door Warnekros (99) was reeds in 1914 aan de sacrale en abdominale bestralingen, vaginale bestraling toegevoegd. Zoo was het mogelijk een betere bestraling in de diepte te krijgen, te meer waar men zonder schade op het slijmvlies een grootere dosis kon geven dan op de huid.

Aanvankelijk werd op een groot aantal kleine huidvelden bestraald, om door summatie een zoo groot mogelijke dosis in de diepte te krijgen. Door Klein (100) werd er op gewezen dat men met kleine huidvelden minder zekerheid had om werkelijk den tumor te treffen. Hij nam daarom grootere velden. Ook Opitz (101) bestraalde op groote velden (15 bij 15 cm.). Een ander voordeel van groote velden is dat daar grootere strooistraling is en deze strooistraling een summatie der dosis geeft. Uit de onderzoekingen van Seitz en Wintz (98) bleek echter dat op één of twee groote huidvelden nooit zoo'n groote dosis gegeven kan worden dat het diepliggend carcinoom vernietigd wordt, zonder de huid te beschadigen. Seitz en Wintz (102) werken als volgt: ze bestralen op 3 velden op de buik, naast elkaar gelegen en 3 velden op den rug, waarvan één op het sacrum en twee er naast gelegen zijn. De bestraling per veld duurt 30—35 min. Alle velden worden in één zitting bestraald, zoodat de geheele behandeling 3—3V2 duurt. Het is niet te verwonderen, dat hierna een sterke Röntgenkater optreedt. Toch willen zij de behandeling niet over meerdere dagen verdeelen, daar zij meenen dat hierdoor de werking der totale dosis vermindert. Door Seitz en Wintz werd aanvankelijk een combinatie van radium en Röntgenbestraling

Sluiten