Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kehrkr (52) wijst eveneens op de primaire mortaliteit bij totaalexstirpatie, welke gem. 20 % bedraagt. Hij wil alleen die gevallen opereeren, waar de kans op directe mortaliteit gering is, dus het operabiliteitscijfer verlagen. Ook raadt hij aan de adenocarcinomen van portio en cervix te opereeren, daar deze minder goed op stralenbehandeling reageeren. Hij wijst er echter op, dat van uitsluitende stralentherapie nog meer te verwachten is, daar nu reeds operatie en stralenbehandeling vrijwel gelijke resultaten geven en de radicaal operatie haar hoogste punt bereikt heeft.

Ook Flatau (76), Seitz en Wintz (102), Menge (64) Janeway (57), Ransohoff (127), Russell Boggs (128) zijn voorstanders van uitsluitend stralenbehandeling der operabele gevallen.

Treber (129) welke ook' met bestralen alleen betere resultaten verkreeg, heeft onlangs een nieuwe methode gepubliceerd. In operabele gevallen bestraalt hij eerst met radium en Röntgenstralen. Na 8 —10 weken als er van carcinoom niets meer te vinden is, verricht hij de totaalexstirpatie volgens Wertheim, wat dan gemakkelijk gaat. Daarna geeft hij nog prophylactische nabestraling.

Naast deze voorstanders vinden wij echter ook een aantal tegenstanders der uitsluitende bestraling. Werner (59) zag hiermee nooit goede resultaten, hij waarschuwt zelfs tegen prophylactische nabestraling. Labhard (130) vond van 13 operabele gevallen, welke uitsluitend bestraald waren na 2 jaar nog 15.4% in leven, van de 17 geopereerde en nabestraalde vond hij na 2 jaar 70.6 % in leven. Ook Kroemer (131), Baisch (56), Weinbrenner (132), Heyneman (81), Adler (i33) zijn voor operatie, gevolgd door bestraling. Uit verschillende statistieken blijkt, dat door nabestraling na radicaal operatie de kans op recidief kleiner is. Zoo vond Warnekros (103) van 64 patienten, welke radicaal geopereerd en nabestraald waren in 1911 —1916, 28% recidief in 1920. Van 126 patienten in ditzelfde tijdperk alleen geopereerd vond hij 64.3 % recidief. Adler (133) vond met prophylactische nabestraling het aantal recidiefvrije gevallen na 3 jaar van 52% tot 61.8% verhoogd. Hij verricht vaginale totaalexstirpatie; kort

Sluiten