Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Eigen methode van behandeling.

De stralenbehandeling van den baarmoederkanker toegepast in het Antoni van Leeuwenhoek-huis te Amsterdam, heeft in het tijdsverloop 1915—1920 verschillende wijzigingen ondergaan. Daar ons materiaal in hoofdzaak uit inoperabele gevallen en recidieven na totaalexstirpatie bestond, geldt de hieronder volgende wijze van behandeling ook alleen voor deze gevallen.

Bij de eerste patiënten, die in 1915 ter behandeling kwamen, werd begonnen met uitsluitend radiumbestraling toe te passen. Wij beschikten over 100 mgr. radiumbromide, overeenkomende met 55 mgr. radiumelement. Deze hoeveelheid was verdeeld over 5 buisjes, waarvan de wanddikte m.m. messing bedroeg. Deze buisjes werden op een plankje gerangschikt en in de vagina tegen den tumor aangelegd; bij een kratervormigen tumor werden ze tot een bundeltje vereenigd en in den krater gebracht. Als filter werd gebruikt l/2 ni.m. messing -f- 2 m.m. gummi. De applicatietijd bedroeg 12 uur per keer. Meestal werd het radium 2 X 12 uur geappliceerd, met eenige dagen tusschenruimte. Na 3 a 4 weken werd deze behandeling herhaald. Al spoedig na de radiumapplicatie namen de klachten der patiënten af, de bloeding hield op, de afscheiding werd minder, de pijn verdween. Wij zagen den gezwelskrater zich reinigen, de randen werden zachter en vlakker en ten slotte was de krater veranderd in een saamgetrokken putje. De microscopische veranderingen werden in een aantal gevallen door Kuyjer (140) nagegaan. Ook de infiltratie van het parametrane weefsel nam aanvankelijk wat af. Na korten tijd

Sluiten