Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter kwamen er patiënten terug met klachten over stuit- en lendenpijn. Als oorzaak hiervoor werd gevonden een toenemende infiltratie der parametria. Hieruit bleek dus dat wij met onze uitsluitende radiumapplicatie het dieper gelegen tumorweefsel niet voldoende konden treffen. Daar ook uit de literatuur bekend was, dat de werking van het radium slechts tot op 4 cm. diepte reikte en hiermee dus niet de diepst gelegen tumorcellen getroffen werden, gingen wij onze methode van behandeling wijzigen. Om de radiumwerking zooveel mogelijk op de diepere tumorcellen te doen inwerken, lieten wij aan de radiumapplicatie een excochleatie van zooveel mogelijk tumorweefsel voorafgaan, terwijl tevens de vlakte, waarop het radium gelegd werd, een regelmatiger vorm kreeg. Infecties na excochleatie, waarop door enkelen in de literatuui wordt gewezen, hebben wij zelden gezien. W ij hebben echtei nooit direct na de excochleatie het radium geappliceerd, daar dit de kans op infectie grooter maakt.

Later hebben wij dikwijls na het uitlepelen tegen de excochleatie vlakte chloorzink geappliceerd. Een voordeel hiervan is, dat nog diepere tumordeelen, dan met excochleatie alleen te vernietigen zijn, door het chloorzink necrotisch gemaakt worden en later met de necrotische prop uitgestooten worden. Op de zoo goed gereinigde wondvlakte, wordt dan radium geappliceerd. Bij uitgebreide processen, welke op de vaginaalwanden overgaan en waar nog slechts een dunne wand tusschen vagina en rectum of blaas na de excochleatie over blijkt te zijn, bestaat bij chloorzinkapplicatie groote kans op het ontstaan van een fistel, wat wij ook in 2 gevallen hebben waargenomen. In dergelijke gevallen moet men dus chloorzinkapplicatie achterwege laten.

In 3 gevallen hebben wij aan de bestraling een portio-amputatie

laten voorafgaan.

Naast de radiumbestraling werd nu ook met Röntgenbestraling begonnen. Aanvankelijk werden alleen Röntgenbestralingen op een aantal buikvelden gegeven, de stralen werden gericht naar de baarmoeder en haar omgeving. Om een goede diepte-werking

Sluiten