Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verkrijgen, moesten de stralen zoo hard mogelijk zijn. Er werd gewerkt bij een spanning van + 140.000 volt en een stroomsterkte van 3 m. ampère. De focushuidafstand bedroeg 18 cm., als filter werd gebruikt 5 m.m. aluminum -f- 5 m.m. leer. Dit laatste diende om de secundairstraling van het aluminium tegen te houden. De dosis werd gemeten met een Holzknechtmeter en uitgedrukt in Holzknechteenheden (H). In een serie werd per veld + 16 H gegeven. Al spoedig bleek echter dat er, wat betreft de parametrane infiltraties, niet zooveel beter resultaten werden bereikt. Daarom werden aan de abdominale Röntgenbestraling, vaginale en weldra ook sacrale bestralingen toegevoegd. Voor de vaginale bestraling werd gebruikt een speculum van loodglas, waarvan het uiteinde schuin afgesneden was. Dit speculum werd in de vagina gebracht en met de schuine opening afwisselend gericht naar boven, rechts, links en beneden. De focusafstand bedroeg 28 cm., als filter werd gebruikt 3 mm. aluminium. Per bestraling bedroeg de dosis 4 H. Aanvankelijk werden in een serie 8 vaginale bestralingen gegeven, later werd dit tot 12 uitgebreid. De sacrale bestralingen werden gegeven op 3 a 4 velden in de sacraalstreek en op dezelfde manier toegepast als de abdominale bestralingen. Met deze combinatie van abdominale, vaginale en sacrale Röntgenbestraling, de zoogenaamde kruisvuurbestraling, was het mogelijk een veel grootere dosis in de diepte te verkrijgen, dan met de hoeveelheid radium waarover wij beschikten, practisch mogelijk zou zijn. Daar uit de onderzoekingen van Wintz en Baumeister (80) gebleken was, dat men door in plaats van een aluminiumfilter, l/2 m.m. zink als filter te gebruiken de dosis in de diepte nog kon vergrooten, werd door ons ook bij de abdominale en sacrale bestralingen het aluminiumfilter door 1/2 m-m. zink vervangen. Bij de vaginale bestralingen bleven wij het filter van 3 m.m. aluminium gebruiken, omdat hier de focusafstand zooveel grooter was. Het radium geraakte nu wel eenigszins op den achtergrond. Daar echter het vaginale instellen zeer moeilijk is en men dikwijls niet zeker is

Sluiten