Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieten wij de patienten regelmatig voor controle terugkomen. Wanneer er nog tumor aanwezig was na de 3de serie werd verder naar omstandigheden gehandeld.

Tot begin 1919 is deze wijze van behandeling regelmatig toegepast. Alleen werd de 2de radiumapplicatie later weggelaten, daar wij in eenige gevallen prikkelingsverschijnselen van blaas of rectum zagen, welke wij aan de misschien wat te hooge radiumdosis toeschreven. Ook werd de dosis op de sacrale en abdominale velden verhoogd en werd er in een serie per veld 20—25 H. gegeven.

In een aantal gevallen hebben wij getracht de geheele behandeling in een korter tijdsverloop te geven. Na een wat korter durende iste serie gaven wij na 8 è. 10 dagen pauze reeds een 2de serie en een maand hierna de 3de. Daar wij met deze methode geen beter resultaten zagen, zijn wij weer tot onze oude methode teruggekeerd.

Toen door verbetering der toestellen bij hoogere spanning gewerkt kon worden en wij hierdoor hardere stralen verkregen, welke nog dieper konden inwerken, gingen wij tot uitsluitend Röntgenbestraling over. Daar de resultaten hiermee verkregen niet achterstonden bij die van gecombineerde bestraling, raakte het radium meer en meer op den achtergrond. Sinds begin 1919 zijn de meeste patienten na de gewone voorbereiding- uitsluitend met Röntgenstralen behandeld. Wij werken sinds dien tijd bij een spanning van 170.000 Volt, een stroomsterkte van 2 m. ampère, terwijl de focushuidafstand 20 c.m. bedraagt, l). Zoowel sacraal als abdominaal wordt op 4 velden bestraald. In een serie wordt op ieder veld + 30 H. gegeven. Als filter gebruiken wij J/2 m.m. zink -)- leer, voor de vaginale bestralingen wordt nog 3 m.m. aluminium als filter gebruikt. Na het beëindigen der iste serie

Thans is onze methode weer eeuigszins gewijzigd. Sinds begin 1921 werken wij bij 185.000 Volt spanning, 2ya m. ampère stroomsterkte, focushuidafstand 24 c.m., terwijl als filter '/, m.m. koper -|- 1 m.m. aluminium wordt gebruikt. Het hier besproken materiaal is echter niet op deze wijze behandeld.

Sluiten