Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z.G. 855. Pat. kwam Oct. 1917 in behandeling. Na chloorzinkapplicatie werd pat. behandeld met 100 mgr. radium 2 X 26 uur en 2 Röntgenseriën. Na de 2de serie bleef pat. weg, omdat ze geen klachten meer had. Bij controle onderzoek was niets meer van tumor te vinden.

Z. G. 899. Pat. -kwam in Febr. 1918 in behandeling in slechten algemeenen toestand en met sterke uitbreiding van het locale proces (zie schema). Pat. was reeds geëxcochleëerd. Er werd 100 mgr. radium 2X23 uur geappliceerd en 2 Röntgenseriën gegeven. Twee maanden na het einde der 2de serie kreeg pat. op het sacrum een stralenulcus. Het locale proces was niet veel verbeterd, de algemeene toestand was nog slecht. Met het oog op het stralenulcus en den slechten algemeenen toestand werd geen 3de serie gegeven. Pat. bleef daarna weg. Twee jaar later wordt pat. aangeschreven en komt voor controle. Haar algemeene toestand is aanmerkelijk verbeterd, ze heeft niets te klagen, alleen het stralenulcus is nog niet genezen. Bij onderzoek is slechts te vinden een vrij sterke verkorting der parametria, vaginaal voelt alles zacht, glad en genezen aan.

Z.G. 909. Pat. kwam Maart 1918 in behandeling. Pat. is reeds geëxcochleëerd. Na applicatie van 100 mgr. radium 25 uur en 3 Röntgenseriën is geen tumor meer te vinden. Pat. is tot heden goed gebleven.

Z. G. 1559. Pat. kwam Febr. 1919 in behandeling. Na excochleatie wordt 100 mgr. radium 24 uur geappliceerd en 2 Röntgenseriën gegeven. Na het einde der 2de serie is geen tumor meer te vinden. Een maand later klaagt pat. over afscheiding. Bij onderzoek wordt in de top der vagina een beslagen, niet vast aanvoelende plek gevonden, welke waarschijnlijk een gevolg der bestraling is. Na geregeld reinigen der vagina met H302 is na + s/i jaar het beslag verdwenen. Van tumor is niets te vinden. Pat. is verder goed gebleven.

Z. G. 1694. Pat. kwam Nov. 1919 in behandeling. Na 3 Röntgenseriën is geen tumor meer te vinden. Pat. is goed gebleven.

Z. G. 1689. Pat. kwam Nov. 1919 in behandeling. Na 3 Röntgenseriën is geen tumor meer te vinden. Pat. is verder goed gebleven.

Z. G. 1732. Pat. kwam Febr. 1920 in behandeling. Na 3 Röntgenseriën is geen tumor meer te vinden. Pat. is goed gebleven.

Van de overige in leven zijnde patiënten zijn nog 2 gevallen schematisch voorgesteld, waar nog tumor te vinden is.

Z. G. 1668. Pat. kwam Sept. 1919 in behandeling. Daar de tumormassa grootendeels tot de portio beperkt was en slechts iets in het rechter parametrium indrong, werd portio-amputatie verricht. Daarna werden 3 Röntgenseriën gegeven. Ongeveer 5 maanden na het beëindigen der 3de serie was er een infiltraat in rechter-parametrium. Pat. werd weer bestraald, maar is thans achteruitgaande.

Sluiten