Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

excochleatie, radiumapplicatie, 100 mgr. radium gedurende 24 uur en 2 Röntgenseriën is geen tumor meer te vinden geweest. Pat. is tol heden goed gebleven.

Z. G. 1583. Pat. kwam April 1919 in behandeling, nadat 16 jaar geleden de totaalexstirpatie was verricht. Na excochleatie, applicatie van 100 mgr. radium 24 uur en 3 Röntgenseriën is geen tumor meer te vinden. Pat. heeft een vaginale verbranding gehad, welke thans genezen is. In Jan. 1921 was er wat sterkere verkorting der parametria en klaagde pat. over pijn in de beenen. Pat. heeft toen nog eens 2 Röntgenseriën gehad. Er bestaat thans nog wat verkorting der parametria.

Van de 23 patiënten die dood zijn, zagen wij in 4 gevallen tijdelijk veel verbetering, in 4 andere gevallen werd een kort durende verbetering waargenomen. Bij de 15 overige patiënten zagen wij alleen een vermindering der klachten, terwijl de verbetering van het plaatselijk proces niet noemenswaard was. In tegenstelling met de meeste mededeelingen in de literatuur, die slechte resultaten bij bestraling van recidieven vermelden, zijn onze resultaten bij deze gevallen vrij goed te noemen, zelfs in verhouding beter dan bij de inoperabele gevallen.

Bespreking van groep IV.

Deze groep telt 14 gevallen, hiervan zijn er 10 in leven, welke het allen best maken, terwijl er 4 dood zijn. Deze patiënten waren alle elders geopereerd en werden na de operatie naar ons verwezen voor prophylactische nabestraling. In 5 gevallen was een abdominale exstirpatie verricht, in 9 gevallen een vaginale. Het is wel jammer, dat deze nabestralingen grootendeels uit de latere jaren dagteekenen, zoodat er, wat betreft de blijvende genezing nog niet veel van te zeggen valt. Het oudste genezen geval is bijna 5 jaar geleden geopereerd, in 7 gevallen is de operatie 11/2 tot 3 jaar geleden. Van de 10 in leven zijnde patiënten zijn de 3 oudste gevallen met radium en Röntgenbestraling nabehandeld, de overige met Röntgenbestraling alleen. In 3 gevallen was bij het begin onzer behandeling wat infiltraat in het parametrium te voelen, dat echter, dank zij de bestralingen, geheel verdwenen is. Hieruit blijkt wel het groote nut van de nabe-

Sluiten