Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meter und sind ohne Mühe warhzunehmen . .dat waren voor hem volkomen raadselachtige celophoopingen en eerlijk bekent hij dan ook „dass mir jede Möglichkeit einer Erklarung fehlt... dass ich mich selbst einer Hypothese über den Charakter und Werth unserer Zeilen enthalten muss. .Trouwens ook heden ten dage zijn de acten over de Langerhans'sche eilandjes nog niet gesloten, maar hierover meteen.

Door de ontwikkeling der anti- en asepsis, ingeluid door Lister op het voetspoor van Pasteur, kwam nu ook de chirurgie van het pancreas ietwat meer naar voren. Billroth, verder Gussenbauer die in 1882 den grondslag legde voor pancreascyste operaties, en meerdere anderen hadden reeds enkele heelkundige bewerkingen aan het pancreas beproefd, maar feitelijk het eerste samenhangende werk op dit. gebied is dat van Senn, 25) in 1886 gepubliceerd en, wat het werk waarde geeft — voor een vrij groot deel berustend op persoonlijke ervaringen, bij dierproeven vooral verkregen. Dan volgen in 1887 en verder de studiën van Nimier, 26) die zich vooral bezig houdt met de indicaties voor een operatief ingrijpen; het compilatorische werk over pancreascysten van Boeckel 27) (1891) en in 1894, op het congres der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie Körte's mededeeling over zijn eerste ervaringen bij de chirurgische behandeling van de acute ontsteking van het pancreas en hare gevolgen, ettering en necrose. En sinds dien kwam ook van chirurgische zijde een ware stortvloed van mededeelingen los, deels casuïstische bijdragen, deels echter ook grootere en meer voorname werken. In het handboek van PenzoldtStintzing (1896) geeft Madelung een overzicht van de pancreaschirurgie van dien tijd. Krönlein 28) (1895) werkt de klinische en topografische anatomie nader uit, vooral ook met het oog op het wegnemen van vaste gezwellen.

Midden tusschen de talrijke publicaties dient genoemd te worden de monographie van Körte (1898), waarin zijn eigen ervaringen vergeleken worden met en getoetst aan wat de wereldliteratuur aan wetenswaardigs over de alvleeschklier had vermeld. Is, om met den schrijver zelf te zeggen, daardoor het

Sluiten