Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eerste week na de operatie; eenigen tengevolge van een opgetreden necrose van het duodenum, anderen aan peritonitis, drie aan een darminvaginatie met peritonitis. Slechts bij vijf honden kwam het tot een min of meer glad genezen der operatiewond ; geen enkele leefde langer dan vier weken. Ze stierven deels aan inanitie, deels onder verschijnselen van een longaandoening, een tengevolge van een „zufalligen Complication" — het perforeeren van een ulcus ventriculi. Constant werd bij de secties een zeer sterke leververvetting aangetroffen.

Bij partieele pancreasextirpatie zagen zij geen diabetes als gevolg.

Beide onderzoekers trachten ook een verklaring te vinden voor het optreden van die zoogenaamde pancreasdiabetes. Dat zulk een diabetes in direct verband stond met het ontbreken der klier, namen zij onvoorwaardelijk aan. Welnu, zoo redeneerden zij, er blijven hier slechts twee mogelijkheden te beschouwen: „entweder es hiiuft sich nach der Pankreasextirpation irgend etwas Abnormes im Organismus an, oder es fallt nach dieser Operation irgend eine normale Function aus..." Hun proefnemingen, vooral die van Minkowski 38), gaven grond voor de meening, dat het ophouden van een der normale functies van het gezonde pancreas, de zgn. inwendige secretie — ook wel door Hansemann positieve functie geheeten — de feitelijke oorzaak was van die diabetes. De Dominicis 39), die ongeveer tegelijkertijd en onafhankelijk van de Duitsche onderzoekers dezelfde ontdekking had gedaan, meende echter, dat de diabetes slechts was een onderdeel van de eerste zware voedingsstoornissen welke ontstonden tengevolge van het ophouden der uitwendige secretie, een bepaalde uiting dus van een soort specifieke autointoxicatie. Slechts door weinigen werd deze meening gedeeld; zij is nu vrijwel geheel verlaten.

Van alle zijden werden de proeven van von Mehring en Minkowski herhaald en gevarieerd. Hédon 40) wees er op, dat de diabetes onafhankelijk is van de uitwendige secretie. Hadden de meesten na een volledige pancreasextirpatie steeds diabetes zien optreden, anderen, m.n. de Dominicis, ontkenden weer dit geregelde optreden van een diabetes. Dan hebben deze ook niet

Sluiten