Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het urine-onderzoek op suiker en deszelfs waardebepaling is ietwat uitvoeriger behandeld in het vierde hoofdstuk. Hier zij nog even teruggekomen op de reeds aangestipte reactie van Cammidge, vooral, omdat voor deze slechte reactie nog steeds verdedigers worden gevonden. Reeds twee maanden na de Arm and Gale Ledure kwamen Hamm en Burton Cleland 128) verklaren dat de aanwezigheid van een loodzout de oorzaak is van de optredende kristallen. Cammidge antwoordt hierop, dat zij de techniek niet bezitten en misschien ook een gebrek aan voldoende elementaire kennis van de scheikunde hebben. Hierop volgt het verwijt, dat Cammidge slechts in drie gevallen een sectie kon laten doen, en een sectie is toch feitelijk het eenige ware criterium voor de aanwezigheid van een eventueele pancreasziekte. De gedachtenwisseling werd steeds scherper, maar van den anderen kant traden toch nu ook zeer geestdriftige verdedigers op. Mayo-Robson en weldra ook Kehr 129) bezorgden Cammidge's reactie naam. „In nearly every, if not in every case we have found most valuable help from the pancreatic reaction . . " schreef de eerste. Reeds vijf jaren later beweerde echter dezelfde Kehr 13"): „Gerade bei der Pankreasnekrose laszt die Cammidgeprobe völlig im Stich . .. die Probe nach Cammidge, für eine Erkennung einer Pankreasaffektion, ist unsicher und wird von mir in den letzten Monaten nicht mehr angewandt." Ook Robson en Cammidge zelf hadden al genoteerd hoe in drie vierde der gevallen van pancreascarcinoom de reactie negatief was uitgevallen. Opie vertelt er van: „the reaction may occur without pancreatic disease and is occasionally absent in association with lesion of the gland." Tot dezelfde ervaringen kwam Oguro 131). Deze vond de reactie positief in 60 °/0 van willekeurige gevallen terwijl zij dikwijls negatief bleek te zijn bij echte pancreasaandoeningen. Ook tal van anderen 182) wezen op het geheel wisselvallige voorkomen bij pancreaslijders en niet-pancreaslijders. In den allerlaatsten tijd bewezen ook Grimeert en Bernier nog eens ten overvloede dat „le corps qui prend naissance dans la i éaction de Cammidge, existe normalement dans toutes les urines et ne saurait avoir aucune signification clinique." Zij is aldus

4

Sluiten