Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afgaande op mijn eigen bepalingen van de hoeveelheid urineferment bij mijn pancreaspatiënten en bij willekeurige andere zieken, kan ik, behoudens het theoretische steen-geval, geen nadere steun in de klinische diagnostiek van het pancreas vinden volgens deze wijze van onderzoek.

Techniek: Evenals bij de fermentbepalingen in het faecesextract en in bloedserum, heb ik ook hier telkenmale de inwerking van het ferment op het amylum gedurende 24 uren doen plaats vinden. Steeds werd een versch bereide amylumoplossing genomen; dit is absoluut noodzakelijk daar anders grove fouten onvermijdelijk zijn.

In een reeks reageerbuisjes worden afdalende hoeveelheden fermenthoudende vloeistof gebracht bij telkens 5 ccm. 1 o/0 Amylumoplossing (Kahlbaum). Na '24 uren worden de buisjes uit de broedstoof genomen, waar zij verbleven bij een temperatuur van 38" C., tot een vingerbreedte beneden den rand aangevuld met gedestilleerd water en daarna met telkens 3 druppels van een i/10 normaal jodiumoplossing onderzocht op de aanwezigheid van nog onaangetast amylum. Het buisje dat het eerst een duidelijke blauwkleuring vertoont, wordt als grens aangenomen; het einde der fermentwerking ligt dus in het voorgaande buisje. Als eenheidsmaat is genomen de omzetting van 1 ccm. amylumoplossing door 1 ccm. der te onderzoeken vloeistof.

Het bloedonderzoek neemt evenmin in de pancreasdiagnostiek een groote plaats in. Wat het bloedsuiker betreft, zij hier verwezen naar hoofdstuk IV. Wijnhausen onderzocht evenals Wohlgemuth en Noguchi 140) het bloedserum eveneens op diastase. In 57 gevallen zonder suiker in de urine vond hij gemiddeld 34,87 diastase-eenheden, in 31 gevallen van diabetes 33,3 eenheden per ccm. Wohlgemuth en Noguchi vonden bij 150 willekeurig gekozen patiënten gemiddeld hoogstens 32, berekend per half uur bij 38u. Zij meenen bij pancreasruptuur iets aan deze methode te hebben, daar dan, althans binnen de eerste 24—72 uur na het trauma, het bloedserum zeer veel rijker zou zijn dan normaal aan het diastaseferment. Wijnhausen's gemiddelden hebben geen resultaten voor de diagnostiek opgeleverd.

Mijn eigen onderzoek, zich uitstrekkend over 100 patienten,

Sluiten