Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt het blauw-roode sterk gezwollen pancreas midden in een vlokkige vloeistof, het staartgedeelte en het grootste deel van het corpus zijn teerzwart verkleurd.

Het urineonderzoek in de laatste twintig dagen van haar leven leerde het volgende:

Datum. Glucose. Aceton. Diaceetzuur. Soort. Gewicht.

6 Febr. afwezig afwezig afwezig 1025, zuur

7 „ n » n 1020, „

8 „ i/s % spoortje „ 1017, „

9 „ spoortje „ „ 1016, „ 10 „ afwezig „ „ 1028, „ H » ij u » 1024, „

12 „ „ „ „ 1019, „

13 „ „ 1:100 „ 1026, „

14 „ „ 1:50 . 1020, „

15 „ „ 1:25 „ 1015, „

16 „ 1:25 „ 1019, „

17 „ „ 1:25 „ 1018, „

18 „ „ 1:25 „ 1019, „

19 „ „ 1:25 „ 1020, „

20 „ „ 1:50 „ 1009, „

21 „ „ afwezig „ 1008, „

22 „ „ „ „ 1015, „

23 „ „ „ „ 1013, „

24 „ „ „ „ 1013, „

25 „ „ „ „ 1015, „

De glucose werd bepaald met Fehling, Nylander, gistproef en polarimeter. Het aceton door de reactie van Legal, de noteering + 1 : 100 etc. beteekent, dat bij honderdvoudige verdunning van de urine de reactie nog juist positief uitvalt, —1 : 25 dus, dat de grens ligt bij vijf en twintigvoudige verdunning. Het spoortje glucose op 9 Februari kon alleen door Fehling worden aangetoond, een zeer gering bezinksel van koperoxydule na eenigen tijd te hebben gestaan.

Het faecesonderzoek — de ontlasting was steeds dun en direct voor het onderzoek geschikt —:

Sluiten