Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De pijnen treden meestal 1 a ll/2 uur na het eten op, nemen steeds toe om pas na geruimen tijd weer te slinken. De laatste maanden is hij enorm in gewicht afgevallen. Vroeger was hij steeds gezond, nooit echter wat men noemt een sterken kerel.

St. Pr. Een zeer sterk vermagerde man. Turgor is nagenoeg verdwenen. Zijn gelaatsteint is licht cyanotisch-aschgrauw. Er bestaat foetor ex ore; de tong is sterk beslagen; de slijmvliezen zijn anaemisch. Diep ingevallen zijn de tusschenribsruimten. Beiderzijds bij auscultatie hoort men bronchitische geluiden. Het hart vertoont geen bijzonders; de harttonen zijn zwak, moeilijk te hooren, de pols is regelmatig, gelijk, weinig gevuld, de frequentie bedraagt 46. De buik is diep ingezonken. Er bestaat een aanhoudende stevige spierspanning zoodat een goede palpatie niet mogelijk is. Bij gebogen houding blijkt echter een zeer sterk drukpijnpunt te bestaan iets rechts van den navel en ietsje er boven. De reflexen zijn overal aanwezig, maar zeer zwak.

Urine: 1007, geen eiwit, geen suiker.

Alimentaire glycosurie: na 150 gram glucose na 6 uren een spoortje reductie, na 8 uren een spoortje suiker, na 12 uren spoortje reductie, daarna wederom geheel normaal.

Faeces: Diastase 10 eenheden, trypsine grenswaarde 1 ccm. 2e onderzoek na het dieet volgens Schmidt waaraan toegevoegd zijn 3 kapsels „Gefarbte Gewebskerne zur Pankreas-Funktionspriifing Schmidt~Kashiwado": microscopisch veel neutraalvet, vrij veel onverteerde spiervezels en spierfragmenten, vrij veel „Gewebskerne". Het amylum is goed verteerd. Diastase 7l/2 eenheden ; trypsine grenswaarde 1 ccm.

Maag onderzoek: Retentie. Z. A. 28; T. A. 62;

Faeces na bloedvrijdieet: le onderzoek pos., 2e onderzoek neg.

Klinische diagnose-. Pancreaslijden met vermoedelijk ulcus ventriculi.

Röntgenonderzoek. Hierbij valt een sterke gelijkenis op met no 6. De nis bevindt zich op geheel overeenkomende plaats. Tegenover de nis is de maagwand sterk ingekarteld. Zie Fig. 7.

Operatie: 18 December. Een gulden groot ulcus, diep ingevreten in het pancreas wordt aangetroffen.

Sluiten