Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gewicht viel van 122 op 102 pond. Gehouden voor een tuberculose-patiente werd zij van de eene rustkuur in de andere gebracht. Toch was haar temperatuur, rectaal gemeten, steeds normaal, schommelde om de 36.8, de morgen en avondtemperatuur verschilde slechts 1 of 2 streepjes. De eetlust bleef slecht; de verdere klachten waren alleen groote moeheid en slapeloosheid. Den 24 Nov. 1917 werd zij in het ziekenhuis opgenomen, waar zij met een onderbreking van eenige maanden, nog steeds is. De temperatuur heeft zich niet gewijzigd, alleen heeft zij in de laatste maanden korte aanvallen van tachycardie. Van tuberculose is niets te vinden, op diagnostische tuberculine-inspuitingen reageerde zij slechts met een lichte onpasselijkheid, de Röntgenfoto's gaven steeds normale longbeelden. Het lichaamsgewicht daalde nog verder tot 92 pond, het is thans weer tot 100 geklommen. De Wassermann-reactie gaf steeds negatieve uitkomsten. Het eerste bloedonderzoek leverde het volgende op: Haem. v. Salili 75, witte 5900, r. bl. 1. 4,280,000; De leucocytenformule luidde: neutrophiele polynucl. leucocyten 35 %, eosinophielen 1 %, lymphocyten 56 °/o, overgangscellen 8 %. Het roode bloedbeeld gaf lichte anisocytose, lichte polychromatophylie, enkele r. bl. 1. zijn basophiel gepuncteerd. De faeces bevatten geen bloed; diastase 5, trypsine sterk verminderd — grenswaarde iy2 ccm. —, neutraalvet -|—spierresten -j-. De faeces zijn iedere maand op de fermenten onderzocht. Hier mogen uit de omvangrijke ziektegeschiedenis enkele data volgen: 11 Sept. 1918. Diastase 10, trypsiue afw., spierresten -j-+.

20 „ 1918. Diastase 40, trypsine spoor, pat. gebruikt pan-

creon en versch pancreas.

7 Febr. 1919. Diastase 5, trypsine spoor.

21 „ 1919. Diastase 2, trypsine afw., neutraalvet -j—|—|—f, spierresten -|—h

Den 7 April werd patiente voorgedragen voor een operatie om door een galwegendrainage mogelijke stuwingen op te heffen. Men vindt een duidelijke periduodenitis met wijden pylorus. Aan het pancreas zelf wordt niets bemerkt, tenzij een lichte verdikking misschien van den kop. Ofschoon de choledochus niet is uitgezet, wordt toch tot drainage besloten. De operatie en ook

Sluiten