Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

optraden bij een hond na een algeheele verwijdering van het pancreas vond nagenoeg allerwegen bevestiging.

Al mocht het operatie-effect niet steeds ideaal zijn geweest, toch staat dit wel vast dat algeheele pancreasextirpatie althans bij een hond glucosurie verwekt. Bij verschillende andere dieren, o.m. sommige vogels, treedt na totale extirpatie geen glucosurie op. Wel zag Kausch b.v, bij deze dieren een hyperglycaemie maar deze bleek in ieder geval van voorbij gaanden aard te zijn. Hedon neemt hier aan dat het pancreas bij deze bepaalde soorten een andere rol te vervullen heeft.

Ter illustratie diene hier het ziekteverloop bij een mijner eigen proefdieren. Het dier was vroeger al eens gebruikt voor een gedeeltelijke pancreasextirpatie, waarover zoo aanstonds.

De operatie vond plaats 22 Mei 1918 in aethernarcose na voorafgaande morphine-inspuiting (140 mgr.) De urine was te voren onderzocht en bleek geen enkele afwijking te bezitten. Reeds 12 uren na de operatie was er glucose aan te toonen en bedroeg toen reeds 1 °/o- Ook den volgenden dag was de hoeveelheid 1 %. Het hier beneden volgend lijstje betreft alleen de ochtend-urine. De vet gedrukte dagen beteekenen bijzondere dieetdagen (zie hoofdstuk V.)

Datum. Glucoso Aceton Diaceetzuur jS oxyboterz. S. G.

%

23 Mei 1 afwezig afwezig afwezig 1030

24 „ 2i/2 ». » » 1040

25 „ 4 ? ? „ 1045

26 „ 6 afwezig afwezig „ 1045

27 „ 6 „ „ „ 1045

28 „ 5i/4 „ „ „ 1045

29 , 6 „ „ „ 1037

30 „ 4i/2 „ „ „ 1037

31 „ 6 „ „ „ 1045

1 Juni 6l/4 „ „ )> 1045

2 „ 5 „ „ „ 1045

3 „ 3 „ „ „ 1040

4 „ 7 „ „ „ 1040

5 „ 4 „ „ 1, 1°45

Sluiten