Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arteter Drüse fehlen." Heiberg zag het slechts drie keeren van de zes en dertig gevallen. Ook Umber vond het uiterst zelden, eveneens Bard en Pic, Caron, Pariset. Lachmann, die intusschen verzuimt het aantal gevallen op te geven, trof het nog al dikwijls aan. Guillou noteerde het twintig keeren op de een en zeventig. Mirallé kon uit vijftig gevallen dertien keeren glucosurie, twee keeren alimentaire glucosurie opteekenen; hij voegt er echter aan toe: „au debut de la maladie on trouve de la glycosurie; a la periode terminale le sucre fait défaut." Oser zag zelf acht maal glucosurie optreden, vindt echter dat dit verschijnsel desniettemin verre van frequent is, zelfs niet in het eerste stadium. „La glycosurie au cours du cancer du pancreas n'est pas la règle .... est un symptöme inconstant" schrijft Carnot. Bovendien zijn er gevallen te over, waarbij wel glucosurie is gezien echter het pancreas nog grootendeels behouden bleek te zijn, vergelijk b.v. het geval van Bard en Pic, en anderzijds wederom geen glucosurie bij totaal verwoest pancreas zooals o.a. reeds door Litten 155) werd waargenomen. Ik zelf trof bij mijn patiënten (zie hoofdstuk III; B. Nieuwvormingen) nimmer glucosurie, ook niet een alimentaire aan.

Wat de gevallen van pancreascysten betreft, leert de statistiek van Oser op honderd vier en dertig gevallen negen keeren een voorkomen van glucosurie. Korte zag het acht keeren op de honderd en negentien gevallen. Heiberg vindt het uiterst zelden voorkomen. Lazarus trof slechts een keer een alimentaire glucosurie aan bij zijn gevallen van pancreascysten. Reddingius' geval van multiple cysten in het pancreas had geen glucosurie, een patiente van Rotgans daarentegen weer wel.

Heel wat frequenter schijnt het voorkomen van glucosurie te zijn bij pancreassteen. Oser kon zeventig gevallen hiervan verzamelen, waaronder niet minder dan drie en twintig met glucosurie en een met alimentaire glucosurie. Lazarus vermeldt in zijn monographie over cysten en steenen van het pancreas zelfs een aantal tot 45 °/0. Daarentegen trof Albu slechts alimentaire

Sluiten