Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later cirrhotisch stadium; in het eerste stadium is de interne secretie nog normaal, in het tweede kan het nog normaal zijn. Opie meent dat een zeer groot aantal der gevallen geen glucosurie vertoont. Heiberg's opvatting is dat „starke chronische pankreatitis sowohl ohne wie mit Glykosurie vorkommen kan", terwijl Rathéry uit een zeer uitgebreide literatuurstudie en uit persoonlijke ervaringen de conclusie trekt „que la pancréatite chronique se rencontre souvent dans le diabète, mais que toute pancréatite chronique ne s'accompagne pas nécessairement de diabète et que tout diabète n'est pas nécessairement du a une pancréatite chronique". Twee mijner eigen gevallen, de eene een sclerose, de andere een hyaline-degeneratie der eilandjes vertoonden een sterke glucosurie.

Ofschoon de werking der externe en interne functie van het pancreas niet noodzakelijkerwijze parallel behoeft te zijn en men zelfs a, priori zou verwachten dat bij het ophouden der eene functie ook de andere althans verzwakt is, daar valt toch op dat men bij die gevallen welke men met Umber, Maijer, Schmidt, Gross, Einhorn e.a. mag aannemen te behooren tot de rubriek der functioneele pancreasziekten, met name die van de hyposecretie, — Brugsch wil van een dergelijke afwijking niets weten — desniettemin geen glucosurie of alimentaire glucosurie aantreft. Bij mijn eigen talrijke gevallen is mij dit vooral zeer sterk opgevallen. Ook hier dus is het symptoom glucosurie van uiterst weinig waarde,

Bij de meer sub-acute organische pancreasafwijkingen, zoo bij het absces en de necrose is wederom suiker in de urine verre van dikwijls; „fehlt leider meistens" zegt Korte; „ist im ganzen selten ist leider inkonstant " (Schmidt.)

Heeft men nu bij al deze vormen van pancreasafwijkingen in den regel wel genoegzaam tijd om ter diagnosticeering zoo veel mogelijk alle de ons ter beschikking staande hulpmiddelen aan te wenden en te overwegen, geheel anders is dat met de acute, niet zelden foudroyant verloopende gevallen. Hier juist zou een

Sluiten