Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo gemakkelijk en snel diagnosticum als de vaststelling eener glucosurie van niet genoeg te schatten waarde kunnen zijn. Maar teleurstellend vertolkt o. a. Schmidt zoo veler ervaring: „die Glykosurie ist, wo sie vorkommt, nur tratmtorisch". Egdahl trof bij honderd en vijftig gevallen van acute pancreatis met ettering of necrose slechts zes keeren glucosurie aan. Opie en ook MayoRobson vonden het zeer zelden. Eveneens Woolsey, Flexnek en Pearse. Ook bij de experimenteele pancreatitis vonden deze laatsten het zelden; bovendien viel het dezen onderzoekers op, dat een eventueele glucosurie zeer snel optreedt, soms reeds na dertig minuten, en dat deze, zelfs bij blijvende veranderingen van het pancreas weer na een paar dagen reeds kan verdwijnen. In de gevallen van Woolsey bleek in het derde geval — het eenige dat glucosurie vertoonde — de suikerloozing slechts de eerste twee dagen te bestaan. Bij deze ervaringen past een mijner eigen gevallen (hoofdstuk III nr. 1) waarbij ook slechts in het begin en dan nog slechts sporadisch suiker is opgetreden. De andere gevallen die ik kon waarnemen bleken voortdurend suikervrij.

Deze ervaring over de zeldzaamheid is zelfs wel algemeen; sterker nog, dringt zich direct verrassend aan een ieder op die ook maar vluchtig inzage neemt van de reusachtige casuïstiek. En om de waardebepaling der glucosurie als diagnostisch hulpmiddel, èn om noodzakelijkerwijze naar voren dringende andere vragen, ik herinner aan van Noorden's scherp aangeduid standpunt ten dezen opzichte, moet hier eenigszins dieper op worden ingegaan. Op de allereerste plaats nu lijkt het mij dienstig enkele gevallen uit de literatuur en uit eigen waarneming te gaan beschouwen, welke doen zien hoe ernstig het pancreas wel gelaedeerd kan zijn, zonder dat glucosurie optreedt. Dat hier lang niet alle van dergelijke voor zich zelf sprekende gevallen konden worden vermeld, is duidelijk.

De nu volgende zijn voor het aangegeven doel alleszins voldoende.

I. E. T. Fison. Acute haeviorrliagische pancreatitis. Duur der waarneming twee dagen. De urine bevatte slechts een spoortje eiwit, geen

Sluiten