Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 16.

50 gr. glucose ƒ rundvet

200 gram vleesch i/4 liter melk ' \ spek

100 gr. griesmeelpudding r vet vleesch

II. < mager spek ^ !/4 liter melk

100 gram vleesch 250 gram brood 600 ccm. melk

(Walther) (Walther) (Walther)

Ook deze proef is slechts een keer geschied. De proeven in curve gebracht geven het volgende beeld. Ter vergelijking is mede aangegeven de bekende curve van Walther (stippellijn).

Pancreassecretie van mijn bond bij gemengde voeding. Ook nu weer werden de tijden genomen als bij de vorige proeven. De gemengde voeding bestond uit zijn gewonen maaltijd, [afkomstig van de resten van het zaaleten, dus uit vleesch, aard-

Sluiten