Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

appelen, groenten en stamppot. Deze maaltijden werden door het dier altijd zeer gretig genomen.

Des morgens van 8!/2tot 9 uur 3 ccm. pancreassap afgescheiden.

» 9 » 91/2 8 „ „ „

8I/2 „ 10 „ 16,7 „

10 „ 101/, 16,2 „

101 /2 „11 „ 20,5 „

ij 11 IJ ID/2 >1 22,3 „ „ „

lli/2 12 „ 29,6 „

12 „ 121/2 „ 21,4 „

» 12^2 » 1 11 8,1 „ „ „

Deze proef werd nog drie keeren achtereen herhaald; de getallen kwamen vrijwel met elkander overeen, alleen die van de tijden van 12—121/2 en van 121/2—1 uur liepen nog al uiteen, waren nl.: 2e proef: 16,5 en 12,4, 3e proef: 24,2 en 11,3, 4e proef: 19,5 en 13,7. Ze verschilden in het geheel met de vorige proeven doordat — dus bij gemengde voeding — het maximum der pancreassecretie bij den hond niet meer ligt in het tweede maar in het derde uur der spijsvertering, terwijl ook in het vierde uur nog duidelijk meer secretie plaats vindt bij gemengde dan bij speciale — ongewone — voeding.

Uit het bovenstaande volgt, dat bij den hond bestaat een voortdurende, aan nagenoeg geen of onbeteekenende schommelingen onderhevige afscheiding van pancreassap in nuchteren toestand. Bij mijn proefdier bedroeg die afscheiding 2,75 tot 3 ccm. per half uur. Deze secretie wordt beinvloed door psychische, chemische en mechanische prikkels en staat niet geheel en al onder den invloed van de maagfunctie alleen. Koolhydraten en eiwitten geven het maximum van secretie in het tweede uur, vetten alsmede gemengde voeding in het derde uur. Bij vetten is de secretie duidelijk geringer dan bij koolhydraten en eiwitten. Bij gemengde voeding houdt de meerdere secretie langer aan, dan bij enkelvoudige voeding.

Fermentonderzoek van het pancreasvocht van mijn proefdier tijdens de verschillende proeven. Het pancreasvocht werd genomen uit de hoeveelheden verkregen in het derde en in het

Sluiten