Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minimum hoeveelheid pancreas vocht,

Duur der in ecm. uitgedrukt, dat nog in staat ^ oedings-

inwerking. is het amylum — 5 cm' 1 % — en de toestand,

caseïne om te zetten. resp. dieet.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,001 cm3. 2e r f bij 38» C. „ caseïnevertering „ 0,006 cm3.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,0009 cm3. ^ ^ bij 38° C. „ caseïnevertering „ 0,005 cm3. pioe .

24 uur Volkomen amylumomzetting metO,00075 cm3. ^

bij 38° C. „ caseïnevertering „ 0,005 cm3.

24 uur Volkomen amvlumomzetting met 0,001 cm3.

oe Droef.

bij 38o C. „ caseïnevertering „ 0,0055 cm3.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,001 cm3, rundveten spek. bij 38" C. „ caseïnevertering „ 0,004 cm3. J 3e halfuur.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,002 cm3. , ,

.. x B „ 5e halfuur,

bij <5»° Li. „ caseïnevertering „ 0,00o5 cm3.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,001 cm3. vet vleesch, bij 38° C. „ caseïnevertering „ 0,004 cm3, mager spek en

V4 liter melk.

3e halfuur.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,001 cm3. _ v, ir bij 38° C. „ caseïnevertering „ 0,0045 cm3. 6 R UU1'

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,0007 cm3, gemengde bij 38o C. „ caseïnevertering „ 0,0025 cm3. voeding.

3e halfuur.

Ie proef.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,001 cm3. ge roef bij 38o C. „ caseïnevertering „ 0,003 cm3. 6 ',loe '

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,0015 cm3 ,,e ^ f bij 38o c. „ caseïnevertering „ 0,003 cm3. 6 Ploe"

Sluiten