Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dieet: Gemengde voeding :

200 gr. beafsteak, 50 gr. brood, 1 2 3 4 5 Totaal in

50 gr. boter en 300 gr. water. ® uren.

bij rust 9,0 8,4 7,2 10,3 8,0 44,9 cm'.

idem 8,3 7,2 9,6 10,0 10,6 45,7 „

bij beweging 7,2 6,0 10,2 12,0 8,6 44,0 „

idem 10,8 5,8 10,0 11,0 7,5 45,1 „

Gemiddeld: 8,8 6,9 9,8 10,8 8,7 —

Volgens dezen onderzoeker heeft men derhalve bij koolhydraatvoeding een secretie welke het sterkste is in de eerste twee uren, met een maximum in het tweede uur. Bij vleeschvoeding wordt het hoogtepunt der secretie naar het derde en het vierde uur verlegd, in de beide eerste uren is de secretie niet veel sterker dan in den nuchteren toestand. Bij vetten zag hij verschillen naarmate hij room of olie had aangewend. Bij roomvoeding was de secretie het sterkst in de eerste twee uren en daalde dan weer snel tot den hongertoestand, die reeds in het vierde uur bereikt Averd. Bij olie-toediening echter gebeurde iets geheel anders. In de eerste twee uren was er geen secretietoename maar zelfs een afname en pas in het derde of vierde uur wordt, in een geval zelfs aanzienlijke, vermeerdering genoteerd welke in het vierde of vijfde uur wederom tot den norm terugkeert. Olie en room samen gaven een duidelijke secretie in het eerste uux-, daarna een remming om opnieuw in het vierde uur toetenemen. Bij gemengde voeding trad een toename op, welke het sterkst zich uitte in het derde en vierde uur.

Tenslotte is dus ook hier wederom geen eenheid van resultaat verkregen. Met Holsti en met Wohlgemuth, om de voornaamsten te noemen, vond ik dat koolhydraten meer pancreassecretie veroorzaakten dan eiwitten of vetten. Maar evenals Wohlgemuth noteerde ik bij de eiwitten het maximum in het tweede, Holsti daarentegen vond dit maximum in het derde uur. Zooals reeds werd opgemerkt vonden Ellinger, Cohn, Glaesner en Popper juist bij koolhydraten minder secretie dan bij eiwitten of vetten. Kwamen over het geheel mijn proeven het beste overeen met

Sluiten