Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steenen bij mannen eerst op ouderen leeftijd sterker toeneemt dan bij vrouwen.

Volgens Chauffard en zijne school *) zou bij verreweg de meeste galsteenlijders ook bij hen, die geen klinische verschijnselen dezer ziektevertoonden, hypercholesterinaemie gevonden worden. Vond men dus werkelijk bij de oude menschen een belangrijk hooger gehalte van deze stof in het bloed dan normaal, dan zou dit de genoemde opvatting van Chauffard steunen. Een steun, die niet overbodig mag geoordeeld worden, daar de beschouwingen, die hij in zijn bekend boek ontwikkelt, niet zonder critiek gebleven zijn.

Op voorstel van Prof. Snapper besloten wij dus bij menschen van hoogen leeftijd het cholesterine-gehalte van het serum te bepalen, om te zien of dit werkelijk bij hen grooter was dan op andere leeftijden.

Wel is waar hadden Denis, Becquerel en Rodin 2) reeds vroeger medegedeeld, dat het chol.-gehalte met het toenemen der jaren steeg, maar aan deze mededeelingen, die bijna een eeuw geleden zijn, kan men niet veel waarde meer hechten, daar een goede methode voor de quantitatieve bepaling van het cholesterine eerst uit de laatste jaren dateert.

Legons sur la lithiase biliaire, Chauffard.

2) Qecit. naar Schlesinger, Krankheiten des höheren Lebensalters.

Sluiten