Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch kan zijne opvatting, hoe belangrijk zij ook is, niet de eenige verklaring voor het ontstaan der galsteenen wezen. Ten eerste toch worden ook bij mannen, speciaal op ouderen leeftijd, galsteenen gevonden en ten tweede zijn lang niet alle vrouwen, die galsteenen hebben, gravida geweest. Zonder twijfel speelt de graviditeit en ook de menstruatie een zeer belangrijke rol in de aetiologie dezer ziekte, maar men kan niet volhouden, dat de oorzaak uitsluitend in de in dien toestand bestaande hyper-cholesterinaemie moet gezocht worden, omdat wij ook galsteenen vinden bij patiënten, bij wie geen hyperchol.aemie voorkomt. Evenmin is het aanneembaar, dat al de patiënten met galsteenen, die niet gravida geweest zijn, febris typhoidea gehad zouden hebben of een der andere aandoeningen, zooals nephritis, retentie-icterus, diabetes, progressieve arteriosclerose, waarvan men weet, dat zij een vermeerdering van het chol. in de circulatie geven. Voor deze gevallen nu, waarbij noch anamnestisch noch in den status praesens een oorzaak voor de eventueele hyperchol.aemie te vinden is, neemt Chauffard eene z.g. diathese aan.

Chauffard neemt bij alle galsteenlijders een hyperchol. aemie aan; hij wil deze zelfs gebruiken als een differentiëel diagnosticum tusschen twijfelachtige gevallen van cholelithiasis en andere, niet scherp omschreven abdominale processen. In deze opvatting wordt hij gesteund door Henes !), die aan de hand van een 128 gevallen, die door eene operatie geverifiëerd waren, krachtig opkomt voor de klinische waarde van dit symptoom. Daar evenwel onder zijn galsteenlijders ook patiënten zijn, die tengevolge daar-

!) Henes, Surgery, Gynaecology. Obstetrics 1916.

2) Chauffard, c. s. Ct. r. de la Soc. de Biol, 5 Jan. 1911.

Sluiten