Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveelheid cholesterine in het bloed moeten vinden, dan bij jongere menschen, waar galsteenen zeldzamer voorkomen.

Het was dus noodzakelijk om dit na te gaan, te meer daar de bovengenoemde mededeeling van de Langen uit Ned. Indië, een belangrijken steun schijnt te geven aan Chauffard's opvatting.

Ten einde nu een inzicht te krijgen over die hoeveelheid chol. bij bejaarde menschen werd door mij bij een aantal hoogbejaarde mannen en vrouwen het serum hierop onderzocht. Het onderzochte materiaal was deels afkomstig van de Afdeeling van Prof. Snapper, deels van andere Afdeelingen in het Binnen-Gasthuis, deels van het Armenhuis in Amsterdam, waartoe mij de welwillende medewerking van Dr. S. J. de Lange in staat stelde.

Alvorens de resultaten van onze bepalingen hiervan nader mede te deelen willen wij eerst een overzicht geven van de methoden, die door de verschillende onderzoekers voor de bepaling van het cholesterine-gehalte van het serum zijn aangegeven.

Sluiten