Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

De verschillende waarden voor de hoeveelheid

cholesterine in het serum, door verschillende schrijvers gevonden.

Wij laten hieronder een tabel volgen van de schrijvers, die het cholesterine-gehalte van normaal serum bepaalden, met de door hen gevonden hoeveelheden en met de methoden, volgens welke zij tot deze cijfers kwamen.

TABEL III.

Hoeveelheid cholesterine in normaal serum.

Bepaald door:" Methode van: Hoeveelheid p. L. Opmerkingen

Grigaut Grigaut 1000-1900 mgr. Minder dan 2000

Henes Authenrieth-Funk 1100-1820 noemt hij normaal.

D. Klinkert Grigaut 1425-2400 gemiddeld 1751

id. Windaus 1300-2700 gemiddeld 1829

Authenrieth-Funk Authenrieth-Funk 1400-1600

Stepp id. 1300-1700

Bloot BI oor 2000

Denis Bloor 1670-2550

Boom Windaus 1760

C. H. Delprat J Windaus 1862

Uit deze tabel blijkt, dat de boven- en de beneden-grens der verschillende resultaten ver uit elkander liggen. De eenige bepalingen, welke met de methode van Windaus werden verricht, zijn die in het onderzoek van Klinkert, van Boom en van mij. Als gemiddelde waarde uit 17 be-

Sluiten