Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als het normale aan, dan zien wij, dat wij met onze cijfers daar nog beneden blijven. Bij een nauwkeuriger ontleden onzer uitkomsten blijkt ten eerste, dat er onder de 27 gevallen 7 voorkomen, die duidelijk boven het gemiddelde zijn, d. i. ruim 25 °/o. Dit is echter ongeveer hetzelfde, wat Klinkert bij zijn getallen van gezonde menschen vondx). Mijn hoogste waarde is 2225 mgr. per L. en dus nog belangrijk lager dan de hoogste hoeveeldheid, die Klinkert bij normale menschen vond.

Zelf vond ik als gemiddelde in een kleine reeks normale gevallen: 1862 mgr. per Liter.

TABEL V.

Cholesterine-gehalte in het serum van gezonde menschen.

Hoeveelheid cholesterine in miligrammen per Liter. Ie Bepaling 2e Bepaling Gemiddelde Tofaaf

Geval 1. 2250 2150 2200

2. 1800 1800 1800

„ 3. 1500 1500 1500

4. 1950 1950 1862

Uit onze cijfers mag derhalve niet de gevolgtrekking gemaakt worden, dat de grootere frequentie van galsteenen op gevorderden leeftijd, speciaal boven het 70e jaar, aan een verhooging van het chol.-gehalte van het serum moet worden toegeschreven. Dit deel van mijn onderzoek kan dus geen steun leveren voor de theorie van Chauffard.

i) Berl. klin. W. 1913. 8.

Sluiten