Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in verschillende organen van mensch of dier toont aan, dat het een levensgewichtig plasma-bestanddeel en celproduct is. Van de rol, die het cholesterine onder physiologische omstandigheden in het lichaam speelt, is nog weinig met zekerheid bekend.

Het cholesterine behoort tot de z.g. accessoire voedingsstoffen. Het is n.1. al lang bekend, dat het dierlijk lichaam niet bestaan kan door een voeding uitsluitend met eiwitten, vetten, koolhydraten en zouten, in chemisch zuiveren toestand. Bij de voeding zijn de accessoire voedingsstoffen onmisbaar. Zij worden naar hare werking en hare chemische natuur tegenwoordig ingedeeld in drie groepen: eene aniirachitische, in vet oplosbare groep, eene antineuritische, in water oplosbare groep en eene antiscorbutische, eveneens in water oplosbare groep. Van geen dezer groepen is het met juistheid bekend uit welke componenten zij bestaan.!).

Het cholesterine nu behoort tot de eerste groep, het onderscheidt zich door zijn chemischen bouw van alle andere stoffen in het menschelijk lichaam en neemt dus een geheel afzonderlijke plaats in, ook ten opzichte van de andere lipoiden.

Proeven van Stepp 2) op dieren hebben overtuigend aangetoond, dat zonder lipoiden, waartoe ook het cholesterine behoort, een dier niet kan bestaan. De verschijnselen, die men bij muizen bij lipoid-vrije voeding verkreeg en bij een voeding waarmede men beri-beri kon opwekken, schenen wel is waar volkomen identisch te zijn, maar toch kan men de door lipoid-armoede veroorzaakte ziekte-

x) Berl. klin. W. 18, 1921.

2) Zeitschrift f. Biol. 57. 59. 62. 66.

Sluiten