Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijnselen niet identificeeren met een avitaminose: immers lipoidvrij voedsel kan slechts door toevoeging van lipoiden, vitamine-vrij voedsel slechts door toevoeging van vitamine weder tot volwaardig voedsel gemaakt worden.

Bij menschen zijn deze proeven uit den aard der zaak nooit nagedaan: maar de wetenschap, dat bij menschen noch bij dieren ooit een toestand is waargenomen, waarbij geen cholesterine in het serum voorkomt, is wel een krachtig argument voor de opvatting, dat cholesterine voor de menschelijke huishouding onmisbaar is.

Uit verschillende van de zeer talrijke onderzoekingen, die over het cholesterine zijn verricht, heeft men getracht enkele eigenschappen af te leiden, die aan het chol. zouden toekomen. Reeds zeer vroeg heeft men het een slaapverwekkende kracht toegeschreven. Proeven van Müller j) in 1873 genomen, zouden hebben aangetoond, dat honden, bij wie herhaaldelijk kleine doses chol. intraveneus ingespoten waren, in coma stierven, na gedurende verscheidene dagen teekenen van groote lusteloosheid te hebben gegeven.

Brissemoret en Joamin 2) spoten 0.07—0.15 gr. chol. in de buikholte van een cavia en meenden de teekenen van sufheid te hebben zien optreden. Anderen spraken later deze onderzoekingen weer tegen.

Een andere rol, die men aan het chol. toeschreef, was het verwekken van immuniteit. Chauffard deelde in 1911 3) mede, dat hypochol. aemie als regel in het koortsige stadium van infectie-ziekten optreedt, afhankelijk van de intensiteit en den duur van de infectie: bij een lichte infectie was

i) Arch. f. exp. Path. u. Pharm. blz. 236—242, 1873.

s) Ct. r. de la Soc. de Biol. 71. 1911.

3) Annales de Médecine 1920 No. 2.

Sluiten