Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de temperatuur en den ernst der klinische verschijnselen. Deze daling wordt gevolgd door een vrij plotselinge stijging, eene stijging, die des te steiler gchijnt te zijn, naarmate de daling dieper is geweest. Aan den anderen kant schijnt de reactie minder sterk te zijn bij de injecties, die op de eerste en tweede injectie volgen.

Wij zagen vroeger reeds, dat het cholesterine in staat is, om de giftige werking van de saponine op de roode bloedlichaampjes tegen te houden. Phisalix geeft aan, dat het ook als tegengift tegen slangengift, en Keys en Sachs, dat het als tegengift tegen cobragift werkt. Volgens Kemper en Schipillewsku wordt het worstvergift er door geneutraliseerd en Gerard en Lemoine hebben bewezen, dat het de werking van tuberculine verzwakt. Posse ]) beweert, dat de aanwezigheid van toxische stoffen in het bloed tot hyperchol.aemie aanleiding geeft, als beschermende maatregel van het lichaam. Noguchi, Landsteinér, Eisler, Müller, Iscovesco e. a. komen overeenstemmend tot het resultaat, dat de haemolytische werking van soortvreemd serum er door verzwakt wordt.

Al deze opgaven, geciteerd naar Henes 2), zijn voorloopig nog min of meer hypothetisch. Uit proeven van Wacker en Hueck 3) bleek daarenboven, dat men met een bekende giftstof eene geleidelijke stijging van het chol. in het serum kon tot stand brengen.

In de kliniek heeft men getracht van de haemolyseremmende werking gebruik te maken door cholesterine per os aan lijders met pernicieuse anaemie te geven; evenwel zonder succes.

*) D. Arch. f. klin. Med. Bd. 111.

2) Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 71. blz. 373.

3) Ref. Anal. Facult. Med. Montevideo 1918. 3.

Sluiten