Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de chol. ontrokken was, niet alleen geen chol. verliezen, maar zelfs een vrij sterk verhoogd chol.-gehalte kregen. Hij vond 0.158 mgr. vóór, 0.242 mgr. nè het dieet, maar zegt er niet bij of het chol.-gehalte van het serum of van de geheele muis bedoeld is, evenmin of het dezelfde dieren waren, die hij vóór en na de behandeling onderzocht. De dieren bleven bij dit dieet niet lang in leven en dit experiment geeft dus geen recht tot de gevolgtrekking, dat gezonde muizen in staat zijn in normale omstandigheden chol. in het lichaam te vormen.

Gamble en Blackfan *) trachtten voor de oplossing van deze vraag waarnemingen bij kinderen in hun groei-periode te gebruiken. Zij gingen hierbij uit van het feit, dat Müller gevonden had, dat het chol. bij kinderen, die op melk-dieet leven, in den darm niet in coprosterol wordt omgezet. In de melk en in de faeces konden zij het chol. gemakkelijk bepalen en de balans was dus vrij nauwkeurig op te maken. Zij vonden nu ten eerste, dat de chol. in den darm bij die kinderen op melkdieet, inderdaad niet in coprosterol wordt veranderd en ten tweede, dat de kinderen, die onder het melk-dieet in gewicht toenamen, een veel grootere hoeveelheid chol. uitscheidden dan zij opnamen en wel 1,7 tot 3,4 maal zooveel. Dit zou dus wel voor een synthese van chol. in het lichaam pleiten. Maar ook deze kinderen verkeerden niet in volkomen normale omstandigheden: zij waren allen voor meer of minder ernstige voedingsstoornissen in het gasthuis opgenomen en de proef werd bij allen wel wat te kort voortgezet (drie dagen) om een goed overzicht van de stofwisseling te verkrijgen en daar zij slechts de gemiddelde hoeveelheden opgenomen en uitge]) Journ. of biol. Chem. 1920. 32.

Sluiten