Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rende langen tijd een voedsel zonder vetten gebruikt was. Uit zijn tabel (1. c. bl. 39) blijkt duidelijk, dat gedurende de eerste zes dagen van zijn vetloos dieet, nog geen verandering in het serum te vinden is. Zeer interessant is het, dat hij bij een streng vegetarisch dieet weinig invloed op het chol.-gehalte zag. Verhoef zelf wij'st hierop niet, maar het is een der weinige onderzoekingen, die een conclusie toelaat omtrent den invloed van een aan phytosterine rijk voedsel. Bij het door hem zeiven, gedurende 8 dagen volgehouden vegetarisch dieet, bleek geen verandering in het chol.-gehalte ontstaan te zijn.

Op de talrijke onderzoekingen, die over deze quaestie bij dieren verricht zijn, gaan wij, als niet zonder meer op menschen toepasselijk zijnde, hier niet nader in.

Komen wij nu terug tot het speciale onderwerp, waarover ons onderzoek loopt, namelijk tot de oorzaak van de vorming van de galsteenen, dan herinneren wij ons, dat Chauffard !) en de zijnen de meening zijn toegedaan, dat galsteenvorming een gevolg zou zijn van hyperchol-aemie en wij zagen, dat zij in de aetiologie van lijders aan galsteenziekte steeds wel een moment weten te vinden, waarbij die vermeerdering van chol. in het bloed aanwezig is geweest of nog aanwezig is (doorgestane graviditeit, reconvalescentie van acute infectie-ziekten) en dat zij, wanneer zulk een moment niet kon worden aangenomen, de hyperchol.aemie aan een z.g. chol.-diathese toeschrijven.

In de theorie van het ontstaan van galsteenen ten gegevolge van eene vermeerderde hoeveelheid cholesterine

Legons sur la lithiase biliaire.

Sluiten