Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaalde en het bekend is, dat niet bij alle diabetes-lijders een verhoogd chol.-gehalte van het serum voorkomt.

Uitgaande van het bekende feit, dat bij gravidae het chol.-gehalte van het bloed hooger is dan normaal, onderzocht Mc Nee in Aschoff's laboratorium de cadavers van vier gravidae (3 gevallen van abortus, één van placenta praevia) en vond bij hen een veel hooger chol.-gehalte van de gal in de galblaas dan bij normale menschen, n.1. 6 tot 7 gram per L., terwijl hij, afgaande op de onderzoekingen van Pierce, als normaal ongeveer IV2 gram per L. aanneemt. Daar Mc Nee 1),2),3) echter niet durante vita onderzocht en gal uit de galblaas en niet uit den ductus hepaticus genomen werd, bewijzen deze opgaven niet veel, omdat men weet, dat bij gravidae de gal minder gemakkelijk afvloeit dan onder normale omstandigheden.

Mc Nee neemt aan, dat de door hem gevonden waarden van 6 tot 7 gram per Liter 4 X hooger zijn dan normaal. Uit mijne controle-onderzoekingen, die ik instelde, om de juistheid van deze bewering van Mc Nee, die dikwijls in de literatuur over dit onderwerp worden aangehaald, na te gaan, onderzocht ik de gal van patienten, die gestorven waren aan ziekten, die niet met hyperchol.aemie gepaard gaan en vond bij hen resp. 7225 mgr., 7250 mgr., 6635 mgr. en 1125 mgr. chol. per L. Bij deze ook post mortem verrichte bepalingen, vond ik dus hoeveelheden, die even groot waren als die, welke Mc Nee bij zijne gravidae 4 maal grooter dan normaal achtte. De waarden, die Mc Nee vond in de galblaas-gal van overleden gravidae, zijn dus

1) 1. c.

2) Annales de médecine 1920. 3.

3) Quart. journ. of med. 1914. 27.

Sluiten