Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de cijfers van bovenstaande tabel van patiënt 1 ziet men, dat eene toeneming van de uitscheiding der cholesterine door de galwegen, onder den invloed van een vetrijk dieet, niet plaats heeft en dat het chol.-gehalte van het serum bij die voeding slechts zeer weinig hooger gevonden wordt dan tijdens het gebruik van gewoon voedsel. Aan dit geringe verschil mag geen beteekenis gehecht worden, het valt geheel binnen de fouten aan een dergelijke bepaling verbonden.

Van eene vermeerdering of vermindering der galafscheiding onder invloed van het dieet valt evenmin iets te bespeuren; hoogstens mag men van een geringe vermeerdering spreken onder invloed van het smakelijke en meer gemengde dieet na den achtsten dag. Beschouwt men de gemiddelden van de drie perioden, waarin men de proef zou kunnen verdeelen: één periode, gedurende welke alleen pap, melk en beschuit werd gebruikt, één periode, waarin aan dit dieet groenten, aardappelen, boter, vleesch, kaas, eieren enz. werd toegevoegd en een laatste periode, waarin ten slotte aan dit dieet nog een hoeveelheid levertraan werd toegevoegd, dan blijkt, dat de gemiddelden van die drie perioden ongeveer even groot zijn, n.1. in de eerste periode 528 mgr., in de tweede periode 558 mgr. en in de derde periode 540 mgr.; het verschil tusschen de eerste en de derde periode bedraagt ongeveer 2 %, wat natuurlijk niet voldoende is, om er eenige conclusie uit te trekken.

Er zijn echter schrijvers, zooals Czylarz, Fürth e,a., die beweren, dat onder den invloed van een vetrijk dieet niet de hoeveelheid cholesterine in de gal toeneemt, maar wel de hoeveelheid galzure zouten. Om de juistheid hiervan te controleeren deden wij nog een onderzoek, waardoor wij tevens de uitkomsten van ons eerste konden controleeren. Toevalliger wijs werden, met een ander doel, in het laboratorium

Sluiten