Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Over het cholesterine bij nierziekten.

Het komt ons niet ondienstig voor, om, na de meer uitvoerige bespreking van het cholesterine-gehalte van het serum bij ouden van dagen en bij lijders aan galsteenen, nog enkele mededeelingen te laten volgen over hetgeen bekend is over het cholesterine-gehalte van het bloed bij lijders aan nierziekten.

Wij zullen om dit meer overzichtelijk te maken de verschillende nierziekten in de in den lateren tijd gebruikelijke groepen onderbrengen, daarbij evenwel er op wijzende, dat de verschillende benamingen, die men in de buitenlandsche literatuur aantreft, elkander niet steeds volkomen dekken. Zoo komen de ziektebeelden, die de Franschen als nephritis met oedeem en keukenzout-retentie (chloruraemie) beschrijven, vrij wel overeen met die, welke door de Duitschers (Volhard) met den naam van nephrosen betiteld worden. De nephritis met wreum-retentie (azotaemie) komt overeen met de genuine en secundaire schrompelnier en met den z.g. combinatie-vorm van Volhard; beide zijn nieraandoeningen, waarbij stikstofproducten in het bloed worden teruggehouden, waar de nier dus insufficiënt is ten opzichte van stikstof-verbindingen en waarbij hypertrophia cordis optreedt. De gevallen van nephritis met „nephrotischen Einschlag" en

Sluiten