Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diffuse glomerulo-nephritis (schema van Volhard). Hij vond, dat bijna in de helft van de gevallen het chol.-gehalte van het serum verhoogd was, maar een verband tusschen de verhooging van dit gehalte met eenig ander verschijnsel bij nephritis, kon hij niet aantoonen. In de eerste plaats gaat niet elk geval van retinitis albuminurica met een vermeerdering van het cholesterine gepaard en in de tweede plaats komt niet bij elke hyperchol-aemie bij nephritis een retinitis albuminurica voor. Zeer sterk verhoogd vond hij het chol.-gehalte bij een geval van nephrose: 10 gram per Liter; hierbij bleek echter niet alleen de nier, maar ook de andere organen, vooral de lever, vervet te zijn.

EIGEN GEVALLEN.

Door eigen bepalingen trachtte ik nu mij eene meening te vormen over de verhouding van het chol.-gehalte van het serum bij nieraandoeningen. Ik onderzocht daarvoor 29 gevallen. Deze werden in groepen ingedeeld en zijn door mij in de bijgaande groote tabel gerangschikt.

Tot de eerste groep rekenen wij de acht gevallen, waarin overwegend parenchymateu.se beschadiging aanwezig was, de z.g. nephrosen dus.

Ten eerste behoort tot deze groep het onder 1 en 2 beschreven geval van vergiftiging met sublimaat. Zooals bekend is vertoonen de nieren bij deze vergiftiging het pathologisch anatomische beeld eener nephrose, die wel niet geheel overeenkomt met de histiologie der genuïne nephrosen, omdat bij die sublimaat-nier eene necrotische nephrose gevonden wordt, maar waarbij toch in hoofdzaak eene beschadiging van het nier-parenchym aanwezig is.

Sluiten