Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De inhoud der buisjes werd met steriel zoutwater op tien druppels gebracht, en daarna werden tien druppels kiemvrij filtraat eener vier dagen oude bouilloncultuur van Vibrio 1740 uiterst voorzichtig, door middel van een pipet op het serum geschonken.

Reeds na 15 minuten trad een witte ring op in de buizen waarin zich serum van konijn 120 bevond. Na drie uur was deze ring zeer fraai, en nog na twee dagen duidelijk te zien, terwijl in geen der andere buizen ook maar een spoor van een ring kon worden waargenomen.

HOOFDSTUK IX.

Vorming van toxinen.

In een der vorige hoofdstukken is reeds gebleken, dat besmetting met het onderhavige microörganisme voor sommige dieren zeer gevaarlijk kan zijn. De vraag rijst nu, wat is de oorzaak van dit ziekte-verwekkend vermogen. Hiermede wordt een vraagstuk van algemeenen aard aangeroerd, dat voor vele bacteriën nog niet is opgelost.

Dat deze vibrionen zich zuiver mechanisch zouden laten gelden, b.v. door verstopping van capillairen zooals bij andere septicaemiën wel eens te zien is, kan moeilijk worden aangenomen. De resultaten van pathologisch-anatomisch onderzoek wijzen daar niet op. Men zou dan zeer talrijke, uiterst kleine, emboli moeten vinden, die tot haemorrhagische infarcten of haardjes met ischaemische necrose aanleiding hadden gegeven (27). Hiervan blijkt niets.

Wel treedt iets dergelijksch op, wanneer zeer grove suspensies van bacteriën worden ingespoten, zooals bij konijn 72. Hier hebben de longcapillairen blijkbaar de grofste deelen

Sluiten