Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dichter bij de V. Metchnikovi dan de Leidsche. Complementbindingsproeven ontbreken hier.

De V. Nordhafen door Pfuhl (43) beschreven, week in geen enkel opzicht van de V. Metchnikovi af, terwijl de door Pestana en Bettencourt gekweekte V. lissabonensis niet of weinig pathogeen voor duiven was, en geen cholera-rood reactie gaf.

Spirillum Schuylkeliensis, in de Schuylkill River door Abbott gevonden, bleek, door gekruiste immuniteitsproeven, gelijksoortig te zijn met V. Metchnikovi; Vibrio pyogenes (Mezincescü), die twee maal bij menschelijke etteringen is gevonden, is onbewegelijk. Zoo ook Vibrio nasalis (Weibel).

Summa summarum meen ik den beschreven vibrio met geen der tot nu toe bekende vibrionen gelijk te mogen stellen, terwijl bovendien als hoogst opmerkelijk moet worden aangemerkt, dat hij uit een leverabsces bij een mensch is gekweekt, en vrij zeker dat absces heeft veroorzaakt. Dit laatste geloof ik te mogen aannemen op grond van het feit, dat zoowel complementbindende stoffen als agglutininen in het bloedserum van den lijder aanwezig waren. Deze stoffen gelden algemeen als door het lichaam bereide antistoffen (52) en worden normaliter niet, of slechts in geringe hoeveelheden in het bloedserum gevonden.

Jammer genoeg is het niet bekend of de patiënt ook vóór het leverabsces vibrionen in zijn darm herbergde. Het zou dan voor de hand liggen een infectie van de lever vanuit het darmkanaal aan te nemen.

Het is natuurlijk niet meer met zekerheid uit te maken waar de patiënt zijn vibrionen heeft opgedaan. In de tropen is hij nimmer geweest. Wel zijn herhaaldelijk vibrionen uit water in Nederland gekweekt.

Sluiten