Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJDRAGE TOT DE STUDIE DER WONDGENEZING.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS S. MENDES DACOSTA. HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP DONDERDAG 7 JULI 1921, DES NAMIDDAGS OM 4 UUR,

IN DE AULA DER UNIVERSITEIT DOOR FRIEDA CHARLOTTE VAN HASSELT, GEBOREN TE PRETORIA.

FIRMA RUIJGROK 6 Co. — HAARLEM

Sluiten