Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T

De belangrijkste conclusie waartoe de schrijvers komen is de volgende:

Bij genezing van een wond speelt de contractie de voornaamste rol; de epitheelvorming completeert het werk van de contractie en na de genezing zet het litteeken weer uit.

Kromme, die de wondgenezing weergeeft.

Formule voor de wondgenezing.

Bij het vergelijken van een groot aantal grafische voorstellingen van genezende wonden, viel het Carrel op, dat de krommen, die behoorden bij aseptische of slechts licht geinfecteerde gevallen een regelmatig verloop hadden en hem deden denken aan een of anderen meetkundigen vorm. Hetzelfde gold voor zijn experimenteele wonden. Al de lijnen die aan bovengenoemde voorwaarde voldeden, vertoonden een kromming, die ze sterk op elkaar deed gelijken.

Wanneer de lijn afwijkt van het type, tijdelijk horizontaal verloopt of zelfs stijgt, bleek dit in verband te staan met infecties, met vermeerdering van het aantal bacteriën in het wondvocht.

Entingen met wond vocht, verricht in de perioden van regelmatig verloop van de kromme, kwamen als regel noch in agar, noch in bouillon op.

Merkwaardigerwijze volgde op een periode van vertraagde genezing (door infectie bijv.) meestal een tijdperk van verhoogde activiteit, waardoor de schade weer werd ingehaald. Doch boven dit alles bleek aan het genezingsproces de neiging eigen te zijn om te verloopen langs een typischen weg.

Carrel, getroffen door dezen eigenaardigen vorm van zijn krommen, kwam op de geniale gedachte, dat er misschien een wiskundige formule te vinden zou zijn, die het verloop van deze lijnen uitdrukte. Hij vond een Franschen wiskundige, Lecomte du Nouy, bereid om deze formule voor hem te zoeken.

Onder den titel van: „Mathematical expression of the Curve,

representing Cicatrization," beschrijft Lecomte du Nouy het resultaat van zijn berekeningen.

Hij beschouwde een groot aantal krommen, door Carrel als beeld van genezende aseptische of lichtgeinfecteerde wonden gemaakt, en vond, dat de typische vorm, waartoe deze alle

m

Sluiten