Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een uitgebreide ie en 2e graadsverbranding, vooral aan de binnenzijde. Om den sulcus bicipitalis ook een 3e graadsverbranding. Zij was overigens een gezonde vrouw.

De therapie bestond oorspronkelijk in een bismuthverband, dat den 2ien December voor een met paraffinum liquidum verwisseld werd. De temperatuur bleef tot de Kerstdagen wisselen van 38—39°, werd daarna subfebriel, om sedert 3 Januari 1921 geheel normaal te blijven. De wond scheidde veel etter af en de verbandwisselingen veroorzaakten patiente veel pijn.

Van 7—27 Januari werd de wond afwisselend met Priesnitzverband en vaseline behandeld, terwijl een half uur per dag bestraling met electrisch licht werd toegepast. De genezing vorderde slechts langzaam en patiente bleef zeer pijnlijk; hierdoor had zij de grootste angst voor het verwisselen der Priesnitzverbanden. Daarom werd den 27en Januari besloten overdag open wondbehandeling toe te passen. Dien dag werd de arm door een rekverband, dat aangrijpt aan den onderarm, opgehouden, waardoor de wond vrijkomt; des nacht boorzalfverband.

Van 3 Februari af wordt de arm den geheelen dag vrij zwevende verwarmd en verlicht met een electrisch lampje, terwijl hij daarbij omhuld is met een wollen doek, die nergens aan de wond raakt, maar alleen voorkomt, dat er afkoeling plaats vindt. Er wordt nauwkeurig op gelet, dat de temperatuur bij de wond overdag constant 38° is. Des nachts krijgt zij een verband met boorzalf; de licht-warmte therapie wordt dan niet voortgezet, omdat de huid in den loop van den dag roode vlekken gaat vertoonen, zooals na het gebruik van warme pappen. Deze verdwijnen, als des nachts de lamp wordt weggenomen.

De algemeene indruk was, dat de genezing snel vorderde en dat de wond er mooi uitzag. Pijn had patiente nu vrijwel niet meer.

Den 23 Maart was er gelegenheid om een homoplastische huidtransplantie te doen. Bij een vrouw, die dien dag een buikoperatie moest ondergaan, werd langs den wondrand een huidreep verwijderd en dit werd voor transplantatie gebruikt. Het bijzondere was, dat tevoren het bloed van beide vrouwen werd onderzocht op de wijze als voor bloedtransfusie geschiedt. Het

Sluiten