Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lamp van 30 kaars verwarmd en daarbij open behandeld, terwijl de kleinste door een dik zwart papier voor de lichtinwerking beschermd werd. Dus : kleinste kreeg alleen warmte (temp. 38°), grootste warmte -f- licht. Den 7en Maart werd ook de grootste met zwart papier bedekt, omdat deze minder goed genas. Patiënt vroeg zelf de belichting hier te staken, omdat het andere wondje zooveel beter ging. Dat deze observatie juist was, is uit de kromme te zien. De kleine wond was nu den i2den, de groote den I4en dag na de eerste meting gesloten.

\ oor het construeeren van de kromme werd aangenomen, dat de wond bij de eerste meting in het begin van zijn genezing was; in werkelijkheid was de genezing toen al eenigen tijd aan den gang. Hieruit volgt, dat de theoretische lijn eigenlijk langer had moeten zijn.

Vergelijkt men de gevonden lijn met de berekende,1) dan ziet men hoe beide wonden van 28 Februari—3 Maart grooter zijn, dan verwacht mocht worden; de kleinste geneest relatief het slechtst. Van 3—7 Maart haalt de laatste zooveel in, dat hij bijna de theoretische kromme bereikt. De grootste echter blijft meer bij het berekende verloop achter. De kleinste is dan juist op den berekenden dag dicht terwijl de grootste na de bedekking met zwart papier plotseling zeer snel kleiner wordt en nog twee dagen vroeger sluit, dan verwacht werd. Nog eens zij er op gewezen, dat eigenlijk de berekende genezingsdagen later hadden moeten vallen. Immers een wond van 5 c.M.2, ontstaan uit een grootere, geneest langzamer, dan een van jongeren datum.

, Mej. Bu., 50 jaar, brandwond op linker bovenbeen. (3e graad.)

Patiente onderging een nephrektomie en brandde zich na de operatie, terwijl zij nog buiten kennis was, aan een kruik, die gedurende het transport uit de omgevende kous was gegleden. Den volgenden dag 8 Maart, werd bemerkt, dat in het midden van het linker bovenbeen een groote blaar bestond; 12 Maart was de wond voor een deel met een nekrotische, droge massa bedekt. De randen vertoonden een geringe reactieve roodheid.

5 April werd het doode weefsel uitgesneden; de wond was toen 20 c.M.- doch vergrootte zich onmiddellijk, zoodat de opper-

1) Zie KI en II op de plaat.

Sluiten