Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Steriliseeren Enkele van de behandelde wonden worden chemisch gestemet chlooramine. riliseerd.

Naast de oplossing van Dakin is het vooral de tolueennatrium-p-sulfochlooramine of zoogen. chlooramine T. welke voor het stereliseeren gebruikt kan worden. Het was ook Dakin, die de bactericide eigenschappen van deze stof ontdekte.

Door A. Vincent werd aangetoond, dat i c.M.3 van een i% oplossing in staat is de ontwikkeling van staphylolokken (één druppel van een 24 uur oude cultuur) in 5 c.M.3 bouillon tegen te gaan; hiervoor zijn 2 c.M.3 oplossing van Dakin noodig.

Dit is een veel hooger concentratie van chlooramine dan in het wondvocht ooit bereikt wordt, maar toch kon hij door een reeks entingen van wonden, welke met behulp van chlooramine T. oplossingen behandeld waren, aantoonen, dat 35% hierbij bacteriologisch steriel werden. Dat beteekende, dat bouillonculturen en kweekproeven op anaerobionten steriliteit aantoonden.

De omslachtige behandeling met oplossingen kan men bij oppervlakkige wonden vermijden.

Hoe men deze practisch en afdoende antiseptisch kan verbinden, wordt door Daufresne uiteengezet.

Allereerst wijst hij er op, dat uit proeven van Carrel gebleken is, dat men geen zalven, vaseline of lanoline voor de behandeling van wonden gebruiken mag, ook al vermengt men ze met antiseptica. Deze hebben, met zalf vermengd, geen invloed op de bacteriën, omdat die door een laagje vet omhuld worden, wat hen tegen de inwerking van de antiseptica beschut.

Om nu de voordeelen van een zalfverband te behouden en de nadeelen te ontgaan, koos Daufresne neutrale zeep als vehiculum voor chlooramine T; zijn onderzoekingen leerden hem, dat men alleen zeep van verzadigde vetzuren mocht gebruiken, anders worden de chlooramiden ontleed.

Het voorschrift door Daufresne gegeven, luidt:

R. Neutr. natriumstearaat 86

Chlooramine T 4-10

Gedest. water 1000

De bereidingswijze is als volgt:

1 L. gedest. water wordt gekookt, hieraan voegt men 80 gr.

Sluiten