Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TECHNIEK.

Vervaardigen van een kromme.

maakte wond meestal in dien toestand houden, als het nauwkeurig op bovengenoemde wijze wordt aangewend. Het is slechts zelden in staat een geinfecteerde wond te steriliseeren. Op de genezingssnelheid van een aseptische wond oefent het geen invloed uit.

2°. 10°/^ chlooramine T. pasta kan een geïnfecteerde wond met weinig nekrotisch weefsel, niet te veel bacterien en weinig secretie even goed steriel maken als de oplossing van Dakin dit doet; alleen gaat het langzamer. Het is onder bovengenoemde omstandigheden ook bruikbaar voor diepere wonden. Veel pus verdunt de pasta te veel en door verbinding met de proteinen wordt de chlooramine onwerkzaam gemaakt. Het heeft geen invloed op de huid; het doet geen pijn.

De genezingssnelheid van aseptische wonden wordt er iets door vertraagd. Hiervoor gebruike men dus liever 4°/00.

30. Hoogere concentraties, bijv. i5°/00, prikkelen de huid en geven den granulaties een abnormaal donkerroode kleur. Deze vermijde men dus. (Hoewel onze indruk bij het gebruik van deze pasta zeer gunstig is, zagen wij bij langdurig gebruik van de 1 o°/00 pasta een enkel maal eczeem ontstaan, dat snel verdween onder Pasta Lasar.)

Om een normale genezingskromme van een gegeven wond te krijgen is het achtereenvolgens noodig:

i°. den omtrek van de wond na te teekenen.

2°. het oppervlak van de figuur te bepalen.

3°: de oppervlakken op verschillende tijdstippen in den toekomst te berekenen.

4°. de zoo gevonden getallen tot een kromme te vereenigen.

Afteekenen In de eerste publicaties van Carrel en Lecomte du Nouy vindt van de wond. men den raad, dit te doen, door een stukje doorschijnend mica op de wond te leggen en de epitheelgrens met glaspotlood na te trekken. Later gebruikten zij in de plaats van een glaspotlood een penseeltje met O.-I. inkt.

Wond en omgeving moeten eerst met een gaasje gedroogd worden en het stukje mica wordt dan door wrijven met een deppertje voorzichtig op het af te teekenen vlak gedrukt. Het

Sluiten