Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle groote en kleine regelmatige figuren is nu het oppervlak van de gegeven wond.

Deze methode is zeer nauwkeurig, ofschoon ook niet absoluut, maar buitengewoon omslachtig, vervelend en tijdroovend, althans voor grootere defecten.

Ter controle van de planimeterbepalingen is het echter wel gewenscht, het een enkele maal te doen.

Een derde benaderende methode is de volgende: men maakt de wondteekening op stevig machinaal gewalst papier, waarvan men de homogene bouw voldoende vertrouwen kan, bijv. postpapier. Men knipt de figuur dan uit en weegt het stukje papier op een milligram-balans, nadat men van te voren het gewicht van i c.M.2 van dit papier bepaald heeft. Bij controle bleek mij deze methode, ofschoon natuurlijk niet volkomen nauwkeurig, zeer bruikbaar.

Indien men de beschikking heeft over een planimeter is echter het gebruik hiervan met het oog op betrouwbaarheid en snelheid boven beide andere methoden te verkiezen. De geheele bewerking duurt drie minuten.

Berekening van Als punt van uitgang kan men hiervoor nemen den voor de de gegevens wond berekenden index. Men doet daartoe twee metingen met voor de theo- bijv. 4 dagen tusschenruimte, waarbij men controleert of in refische gene- dien tijd geen belangrijke infectie bestaat, en berekent den zingskromme. S—S1

index i volgens de formule: i = S

t + l/T

Men bepaalt met behulp van den nu gevonden index het oppervlak over 4 dagen, hieruit dat over 8 dagen, enz. tot het berekende oppervlak 0,4 c.M.2 of kleiner geworden is. Op dien datum rekent men, dat de wond dicht is. De vorm van de formule brengt mee, dat S theoretisch nooit nul wordt, hoe lang men ook rekent, maar practisch sluit de wond eenige uren nadat zij 0,4 c.M2. geworden is. Om verwarring te voorkomen leg ik er den nadruk op, dat T geldt voor het oppervlak van de wond, die het punt van uitgang van de berekening is, maar niet voor de wond, waarvan het oppervlak berekend moet worden.

Als voorbeeld volgt hier de berekening van een wond van 30 c.M.2 bij een man van 25 jaar.

Sluiten