Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dus behoort de wond op den 36en dag dicht te zijn; een onbelangrijk verschil met het resultaat dat met de voorafgaande berekening gevonden werd.

Deze bepaling is dus reeds veel eenvoudiger dan de vorige, maar toch kost het voor een niet zeer geroutineerden rekenaar nog ruim een uur, om bijv. de kromme van een wond van 140 c.M.2 uit te rekenen.

De methode van du Nouy is daarom voor den praktischen medicus te omslachtig, het is ten eene male uitgesloten, dat men voor iederen klinischen of poliklinischen patiënt een uitgebreide berekening maakt. Om dit bezwaar te ontgaan en de methode voor de praktijk geschikt te maken, heb ik aan de hand van de gegevens van Lecomte du Nouy en volgens de formule:

S' =S [1—i (t+ l/nt)]

tabellen vervaardigd, waarin men de uitkomst kan opslaan en zich een groot tijdverlies bespaart, temeer daar het werken met de formules eenige routine vereischt. Met één oogopslag ziet

Sluiten