Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het wondvocht. Het woord chirurgische steriliteit is zoo goed gekozen, omdat een wond, die in dien toestand verkeert, per primam geneest na door hechtingen gesloten te zijn.

Hoewel de bacteriën dan ontbreken in het uitstrijk praeparaat of hoogstens voorkomen in een op de tien gezichtsvelden, levert een cultuur in de broedstoof soms vele koloniën op.

Om een indruk van het aantal bacteriën te krijgen, of juister nog, van het vermeerderen of verminderen van dat aantal, telt Carrel de bacteriën, die in een gezichtsveld voorkomen. Meer dan 60 bacteriën per gezichtsveld noemt hij „oneindig veel", verder onderscheidt hij nog x bacterie op 2, 1 op 5, 1 op 10 en 1 op 20 gezichtsvelden. Het gevonden aantal wordt op een lijst aangeteekend, waarbij men den tijd op den abscis en het gevonden aantal bacteriën op de ordinaat afzet. Zoo ontstaat een lijn, die het verloop van den bacteriologischen toestand weergeeft.

Bij het navolgen van deze methode bleek het tellen van een eenigszins grooter aantal bacteriën, bijv. meer dan 10 per gezichtsveld, zeer moeielijk. Dit bezwaar wordt ondervangen door een tel-oculair (helaas niet te verkrijgen).

Sluiten