Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Verklaring Het bestudeeren van de door mij vervaardigde en aan het van enkele hoofdstuk „Techniek" toegevoegde tabel, waarin men het ververschijnselen. loop van een groot aantal wonden bij personen van verschillende leeftijd na kan slaan, gaf mij aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen. Uit de tabel blijkt namelijk:

1. Een groote wond geneest relatief sneller dan een kleine. Bij een twintig-jarige komt onder normale omstandigheden een wond van xoo c.M2. tot genezing in 76 dagen terwijl een wond van de halve grootte, dus van 50 c.M2. er 44 dagen over doet; bij een veertig-jarige zijn de tijden 92 en 84 dagen.

2. Van twee even groote wonden waarvan de een pas ontstaan is en de ander het restant is van een grooter defect, geneest de eerste wond het vlugst. Een wond van 25 c.M2. geneest in 32 dagen en een wond, die oorspronkelijk 140 c.M2. was en nu dicht gegroeid is tot 25 c.M2., behoeft nog 56 dagen.

(Dit resultaat is in volkomen tegenspraak met de opvatting van Carrel, neergelegd in zijn eerste publicatie over dit onderwerp.)

3. De invloed van den leeftijd van den patiënt neemt af met de grootte van de wond. Een wond van 150 c.M2. sluit zich in 96 dagen, zoowel bij personen van twintig als van veertig jaar, terwijl een wond van 15 c.M2. bij een 20 jarige in 24 dagen en bij een 40 jarige in 36 dagen dicht is.

4. Bij groote wonden hebben betrekkelijk groote verschillen weinig invloed op den genezingsduur. Een wond van 150 c.M2. 140 c.M2. of 130 c.M2. is ongeveer op den zelfden dag dicht. Alleen bij zeer jeugdige personen is er eenig verschil te bemerken.

Hoe komt het nu, dat een wond van 100 c.M.2 niet den dubbelen tijd behoeft van die van 50 c.M2. om te genezen?

Gaan wij uit van de veronderstelling dat twee wonden een cirkelvormig oppervlak hebben en 50 c.M2. en 100 c.M2. groot zijn, dan is de straal van deze cirkels 4,08 c.M. en 5,77 c.M.

5

Sluiten