Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAMENVATTING.

Door Carrel en zijn medewerkster Alice Hartmann werd de leer van de wetenschappelijke bestudeering van de wondgenezing gegrondvest.

Lecomte du Nouy heeft door het in formule brengen van het normale verloop een systematische wondcontröle mogelijk gemaakt. Hieraan zijn belangrijke practische voordeelen verbonden; immers kunnen nu stoornissen in het genezingsproces dadelijk opgemerkt worden en in de tweede plaats kan het nuttig effect van de toegepaste therapie thans op wetenschappelijke wijze worden beoordeeld.

De toepassing van Carrel's methode is zeer omslachtig en tijdroovend; daarom heb ik getracht haar technisch voor de praktijk bruikbaar te maken door het vervaardigen van een tabel, waarvan de uitkomsten der vereischte berekeningen kunnen worden afgelezen.

Bij de bestudeering van de wondgenezing heeft in het bijzonder mijn aandacht getrokken de aanvankelijke vergrooting, die een wond ondergaat, wanneer het doode weefsel verwijderd wordt. Het komt mij voor, dat dit verschijnsel van belang is bij het beoordeelen van de wondgenezing en met name een ongedwongen verklaring geeft van het feit, dat van twee gelijk groote wonden, de eene pas ontstaan, de andere het overblijfsel van een grootere wond, de eerste het snelst geneest.

Tegenover de leer van Carrel, dat een deel van de wondgenezing in het begin bestaat uit een proces van contractie lijkt het mij waarschijnlijker, dat het is een proces van relaxatie na aanvankelijke retractie.

Het feit, dat grootere wonden naar' verhouding sneller genezen dan kleinere berust m. i. op een geometrische eigenschap van het platte vlak.

Sluiten